Làm thế nào để thanh toán cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ bằng Medicare hoặc bảo hiểm tư nhân

Mức bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tập trung vào xoa dịu thay đổi theo nhà cung cấp và gói bảo hiểm. Trang này bao gồm một số thông tin chung về bảo hiểm và chăm sóc giảm nhẹ. Để được hướng dẫn cụ thể, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc chương trình bảo hiểm y tế của quý vị để xác định thông tin chi tiết về bảo hiểm, bao gồm các khoản đồng thanh toán, chi phí tự trả và các chi phí chăm sóc giảm nhẹ khác.

Chăm sóc giảm nhẹ có được Medicare và Medicaid bảo hiểm không?

Medicare và Medicaid bảo hiểm cho các lần thăm khám của bệnh nhân chăm sóc giảm nhẹ với bác sĩ hoặc y tá hành nghề bậc cao. Những lần khám này có thể yêu cầu đồng thanh toán.

Một số Chương trình Medicare Advantage và Thương mại cung cấp bảo hiểm cho các lần khám và dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, nhưng thông tin cụ thể sẽ thay đổi tùy theo chương trình.

Medicare sẽ bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ trong bao lâu?

Bảo hiểm Medicare cho chăm sóc giảm nhẹ có thể thay đổi dựa trên các quy định cụ thể của tiểu bang, nhu cầu cụ thể của bệnh nhân và kế hoạch điều trị của họ. Bảo hiểm thường kéo dài khi bệnh nhân vẫn mắc bệnh nghiêm trọng, cho đến khi bệnh nhân nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời, hoặc cho đến khi bệnh nhân không còn cần hoặc đáp ứng các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ nữa.

Thời gian sống còn lại dự kiến từ sáu tháng trở xuống là yêu cầu bắt buộc để nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời. Dịch vụ chăm sóc cuối đời thường sẽ bắt đầu sau khi có yêu cầu hoặc thư giới thiệu chính thức của bác sĩ. Bệnh nhân được yêu cầu xác nhận lại vẫn đang mắc bệnh nặng sau sáu tháng nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Tìm hiểu thêm: Ai chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời?

Medicare có bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại nhà không?

Medicare có thể bảo hiểm cho một số dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại nhà. Khoảng thời gian Medicare sẽ bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại nhà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bệnh nhân nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thảo luận về các chi tiết liên quan đến hoàn cảnh cụ thể của họ.

Làm thế nào để quý vị chi trả cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ bằng bảo hiểm tư nhân?

Nếu một bệnh nhân không đủ điều kiện nhận Medicare, bảo hiểm tư nhân có thể bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Phạm vi bảo hiểm có thể rất khác nhau dựa trên chương trình của bệnh nhân. Điều quan trọng là phải hỏi công ty bảo hiểm để biết chi tiết về những gì được bảo hiểm và những gì không. Hãy nhớ hỏi về các khoản đồng thanh toán và các khoản khấu trừ có thể được áp dụng.

Gọi cho VITAS để tìm hiểu xem liệu chăm sóc giảm nhẹ có thể giúp ích cho quý vị, người thân hoặc bệnh nhân của quý vị hay không.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.