Bên nào sẽ bao trả dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ?

Mức bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tập trung vào xoa dịu thay đổi theo nhà cung cấp và gói bảo hiểm.

Kiểm tra với công ty bảo hiểm hoặc gói y tế của quý vị để tìm hiểu những chi phí nào được bao trả, không được bao trả và liệu quý vị có phải chịu trách nhiệm cho các khoản đồng thanh toán, chi phí tự trả hoặc các chi phí khác không.

Chăm sóc giảm nhẹ có được Medicare bao trả không?

Phần B Medicare và Medicaid bao trả một số loại dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, tuy nhiên quý vị có thể phải đồng thanh toán cho một số liệu pháp điều trị và thuốc không được bao trả. Điều này cũng đúng đối với các chương trình chăm sóc tư nhân mà thường bao trả cho dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, tuy nhiên chương trình của mỗi thành viên có thể khác nhau.

Chăm sóc giảm nhẹ là gì?

Chăm sóc giảm nhẹ là một chuyên ngành chăm sóc sức khỏe tập trung vào việc kiểm soát cơn đau, triệu chứng và căng thẳng của một căn bệnh nặng cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi và ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh.

Các giải pháp chăm sóc giảm nhẹ thường gặp là:

  • Kiểm soát triệu chứng
  • Kiểm soát cơn đau
  • Trợ giúp lựa chọn các phương pháp điều trị
  • Lập kế hoạch chăm sóc trước
  • Biện pháp tạo sự thoải mái giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và tài liệu giới thiệu đến các tài nguyên cộng đồng

Các giải pháp chăm sóc giảm nhẹ có thể được sử dụng song song với các phương pháp điều trị chính khác, đồng thời cũng có thể là một lựa chọn đối với bệnh nhân đủ điều kiện hưởng chăm sóc cuối đời nhưng chưa sẵn sàng về mặt tinh thần để dừng giai đoạn điều trị chữa bệnh và chuyển sang giai đoạn chăm sóc cuối đời.

Tìm hiểu thêm: So sánh giữa chăm sóc cuối đời và Chăm sóc giảm nhẹ

Source: Tổ chức chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời quốc gia, 2019: "Chăm sóc giảm nhẹ hay chăm sóc cuối đời?"

Gọi cho VITAS để tìm hiểu xem liệu chăm sóc giảm nhẹ có thể giúp ích cho quý vị, người thân hoặc bệnh nhân của quý vị hay không.