Sự khác nhau giữa chăm sóc sức khỏe tại gia và chăm sóc cuối đời là gì?

VITAS là đơn vị cung cấp hàng đầu về dịch vụ chăm sóc cuối đời - chăm sóc cuối đời được cung cấp cho từng bệnh nhân ở bất cứ nơi đâu mà họ coi là nhà. Chúng tôi thường được hỏi dịch vụ chăm sóc cuối đời so sánh như thế nào với hoạt động chăm sóc sức khỏe tại gia.

Đâu là sự khác biệt?

Chăm sóc cuối đời

Chăm sóc cuối đời là hình thức chăm sóc mang đến sự thoải mái cho các bệnh nhân tiên lượng chỉ còn 6 tháng trở xuống trong điều kiện bệnh tiến triển tự nhiên, theo xác nhận của bác sĩ.

Chăm sóc sức khỏe tại gia

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia được cung cấp cho các bệnh nhân cần dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, vật lý trị liệu, bệnh học ngữ âm - ngôn ngữ chuyên nghiệp, gián đoạn hoặc dịch vụ trị liệu cơ năng liên tục, theo yêu cầu của bác sĩ. Tiến triển của bệnh nhân phải được ghi chép lại.

Nếu bệnh nhân đủ điều kiện hưởng quyền lợi từ Medicare và quý vị không chắc về loại hình chăm sóc họ cần, hãy tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa dịch vụ chăm sóc cuối đời và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia dưới đây.

Những câu hỏi thường gặp 

Hình mô tả chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại gia

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.