Nhân viên xã hội chăm sóc cuối đời có nhiệm vụ gì?

Tại cơ sở chăm sóc cuối đời, nhân viên xã hội y tế được cấp phép (LMSW) được đào tạo đặc biệt về chăm sóc cuối đời. Nhân viên xã hội tại cơ sở chăm sóc cuối đời có thể giúp gia đình điền thông tin vào giấy tờ y tế, hoặc sắp xếp các dịch vụ quản lý trong nhà cho bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời và người vợ hoặc chồng đang sống một mình. Nhân viên xã hội sẽ nắm được các dịch vụ cộng đồng mà bệnh nhân và gia đình có thể tận dụng.

Là thành viên của nhóm y tế liên ngành VITAS, nhân viên xã hội sẵn lòng liên lạc với các thành viên trong gia đình, sắp xếp buổi đi chơi cho bệnh nhân hoặc tổ chức một bữa tiệc cho những người cần được quan tâm nhiều hơn ngoài việc chăm sóc y tế.

"Bệnh nhân biết là họ không còn sống lâu được nữa", một nhân viên xã hội của VITAS cho biết. "Nhưng họ vẫn muốn có được cảm giác vui vẻ, còn chúng tôi thì luôn mong họ được như vậy". 

Nhân viên Xã hội tại cơ sở chăm sóc cuối đời có thể làm gì để giúp đỡ bệnh nhân và gia đình?

  • Hỗ trợ lập các biểu mẫu đơn chỉ dẫn trước, lệnh không hồi sức (DNR) hoặc y lệnh điều trị duy trì sự sống (POLST).
  • Liên hệ với các tổ chức cung cấp tài nguyên có ích cho quý vị và gia đình quý vị, chẳng hạn như Meals-on-Wheels hay Life Alert®.
  • Hỗ trợ điền và lập hồ sơ bảo hiểm, Medicare và Medicaid.
  • Hướng dẫn gia đình quý vị đưa ra các quyết định quan trọng về chăm sóc sức khỏe cho người thân của quý vị.
  • Tìm kiếm dịch vụ tư vấn và các nhóm hỗ trợ tại địa phương cho các thành viên gia đình.
  • Điều phối hoạt động hỗ trợ về tình cảm và tinh thần cho quý vị và/hoặc người thân của quý vị.
  • Hỗ trợ lập kế hoạch tang lễ.
  • Hỗ trợ điền thông tin vào giấy tờ cần thiết sau khi bệnh nhân qua đời.

Mọi người vẫn hỏi chúng tôi là công việc chăm sóc cuối đời có khiến chúng tôi cảm thấy phiền muộn hay không. Bất cứ thành viên nào của nhóm cũng sẽ trả lời rằng chăm sóc cuối đời là một đặc ân mà nhờ đó các tâm hồn sẽ được nâng đỡ. Đặc biệt đối với nhân viên xã hội thì họ tập trung vào việc cải thiện đời sống. 

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.