Bảo hiểm có thanh toán cho dịch vụ chăm sóc cuối đời không?

Nếu bệnh nhân có bảo hiểm Medicare Part A và đáp ứng các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời thì chính phủ sẽ chi trả 100% chi phí cho dịch vụ chăm sóc cuối đời. Trong trường hợp như vậy, sẽ không có khoản khấu trừ và không có khoản đồng chi trả cho bệnh nhân. Dù bệnh nhân được chăm sóc cuối đời đăng ký gói bảo hiểm Medicare Advantage, quyền lợi về chăm sóc cuối đời sẽ được chi trả bởi Medicare ban đầu.

Có khoảng 90 phần trăm bệnh nhân được chăm sóc cuối đời dựa vào Medicare và Medicaid có chi trả cho dịch vụ chăm sóc của họ, số còn lại phải tìm qua các nguồn tài trợ khác và đối với hầu hết mọi người thì đó là bảo hiểm tư nhân. Hầu hết các gói bảo hiểm y tế tư nhân đều điều chỉnh các yêu cầu của họ theo Medicare về dịch vụ chăm sóc cuối đời: Một bệnh nhân phải được chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối (cho biết khoảng thời gian sống còn lại theo dự kiến từ sáu tháng trở xuống) và phải chọn không tiếp nhận điều trị chữa bệnh.

Hầu hết những người đăng ký gói bảo hiểm y tế thông qua chủ lao động hoặc chương trình hưu trí, trong khi các đối tượng khác mua các gói bảo hiểm qua chương trình trao đổi công cộng hoặc tư nhân. Những cá nhân không có bảo hiểm Medicare nhưng có được thanh toán theo bảo hiểm tư nhân cần liên hệ trực tiếp với nhân viên quản lý gói bảo hiểm y tế của mình để có thông tin cụ thể chi tiết về dịch vụ chăm sóc cuối đời, bao gồm gói bảo hiểm của bệnh nhân sẽ thanh toán những khoản nào và chi phí nào bệnh nhân và gia đình của họ có thể phải tự thanh toán.

Medicaid có chi trả cho dịch vụ nhưng mức độ khác nhau tùy từng tiểu bang.

Dịch vụ chăm sóc cuối đời được chi trả theo bảo hiểm tư nhân

Khi quý vị đáp ứng được yêu cầu do đơn vị cung cấp bảo hiểm đề ra, quý vị cần xác nhận dịch vụ nào sẽ được thanh toán theo gói bảo hiểm của mình và cá nhân mình sẽ phải chịu trách nhiệm tự chi trả cho khoản nào, nếu có.

Dưới đây là một số dịch vụ chăm sóc cuối đời thường được các gói bảo hiểm y tế tư nhân chi trả theo mô hình quyền lợi về chăm sóc cuối đời của Medicare:

  • Nhóm y tế liên ngành gồm các chuyên gia chăm sóc cuối đời
  • Các vật tư và dụng cụ y tế tại gia
  • Thuốc liên quan tới chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối
  • Chăm sóc hỗ trợ tạm thời
  • Chăm sóc liên tục
  • Chăm sóc bệnh nhân nội trú
  • Chăm sóc thường lệ tại nhà
  • Hỗ trợ gia quyến

Tìm thông tin liên hệ của VITAS, tài liệu tải xuống về chăm sóc cuối đời và thông tin thanh toán.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.