Hình thông tin minh họa: Tầm quan trọng của việc trò chuyện về chăm sóc ở giai đoạn cuối đời

Quý vị muốn điều gì?

Chuyện đó không dễ nhưng những biện pháp điều trị y tế mà quý vị mong muốn khi gần đến giai đoạn cuối đời cần được trao đổi với người khác. Nếu quý vị chưa từng đề cập tới chủ đề về các quyết định cuối đời và quý vị bất ngờ bị mất khả năng và không thể nói quyết định của bản thân, sẽ không một ai biết tới những ước nguyện về y tế của quý vị.

Bất chấp tầm quan trọng của chủ đề này, chỉ có 27% người Mỹ cho biết họ đã nói chuyện với gia đình của mình về việc chăm sóc cuối đời.  Cách tốt nhất để mọi người biết về những ước nguyện y tế của quý vị là tạo ra chỉ dẫn trước và chia sẻ nó với gia đình và bác sĩ của quý vị.

Các chỉ dẫn trước

Chỉ dẫn trước thực chất đóng vai trò như hai tài liệu pháp lý cho phép quý vị lập kế hoạch và trao đổi về những ước nguyện cuối đời của quý vị. Khi quý vị tạo chỉ dẫn trước của mình, quý vị đang chủ động đối với việc chăm sóc của quý vị và giúp cho người thân của quý vị không phải gặp khó khăn khi phải đưa ra các quyết định y tế khi quý vị gặp phải cơn bạo bệnh.

Đừng chờ đến lúc khủng hoảng xảy ra. Tạo chỉ dẫn trước của quý vị, chia sẻ bản sao đó với người thân và bác sĩ của quý vị, giữ một bản sao ở nơi mà người khác có thể tìm thấy.

Hình thông tin minh họa về giai đoạn cuối đời

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.