Hình minh họa thông tin về vấn đề Không ai có thể chắc chắn giai đoạn cuối đời sẽ ra sao. Chúng ta chắc chắn sẽ có những ước nguyện.

Một trong những món quà quan trọng nhất mà quý vị có thể trao tặng cho gia đình và người chăm sóc mình chính là thông tin về những ước vọng liên quan tới việc chăm sóc cuối đời của mình. Quý vị muốn tiếp tục hoặc từ chối các biện pháp điều trị nhất định nào đó? Đó là những biện pháp nào? Quý vị muốn chết tại nhà hay ở cơ sở chăm sóc y tế? Ai là người nên quyết định thay cho quý vị khi quý vị không thể tự mình làm chuyện đó?

Hãy trò chuyện về vấn đề đó. Ghi lại ra giấy. Hãy chia sẻ thông tin này. Gia đình và các thành viên nhóm chăm sóc y tế của quý vị sẽ rất biết ơn quý vị về điều đó.

Hình minh họa thông tin về ước nguyện giai đoạn cuối đời

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.