Kiến thức cơ bản: Các chỉ dẫn trước và ý nguyện trị liệu

Chỉ dẫn trước là gì?

Chỉ dẫn trước là một tài liệu cung cấp thông tin cho các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về hình thức chăm sóc mong muốn nếu quý vị bị bệnh nặng và không thể tự đưa ra quyết định cho bản thân. Tài liệu này bao gồm hai phần: một ý nguyện trị liệu và một giấy ủy quyền về y tế.

Các chỉ dẫn trước được công nhận hợp pháp ở mọi tiểu bang, mặc dù mỗi tiểu bang đã thiết lập các yêu cầu riêng đối với việc sử dụng các công cụ này.

Dưới đây là cách thức đảm bảo các ước nguyện của quý vị sẽ được thực hiện vào giai đoạn cuối đời:

  • Xác định các lựa chọn chăm sóc cuối đời dành cho quý vị
  • Tự quyết định các hình thức chăm sóc mong muốn và không mong muốn
  • Thảo luận về những ước nguyện cuối đời với người thân và bác sĩ của quý vị
  • Lập thành văn bản để mọi người có thể nắm được rõ ràng

Mặc dù nhiều người cảm thấy khó nói về những chủ đề này, họ có quan điểm mạnh mẽ về hình thức chăm sóc mà mình mong muốn. Lập kế hoạch chăm sóc trước từ sớm là điều tốt nhất mà quý vị có thể làm cho bản thân, gia đình và bạn bè.

Bố cục của các chỉ dẫn trước

Ý nguyện trị liệu

Ý nguyện trị liệu là một phần của chỉ dẫn trước. Phần này xác định những ước nguyện của quý vị về phương pháp điều trị y tế cũng như những điều nên hoặc không nên làm nếu quý vị không còn có thể tự bày tỏ hình thức điều trị mong muốn. Tuy nhiên, nếu không đi kèm với giấy ủy quyền về y tế, bản ý nguyện trị liệu sẽ không thể mang lại khả năng linh hoạt cho người đại diện đưa ra quyết định thay cho quý vị.

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền dài hạn cho các quyết định chăm sóc sức khỏe là một phần khác của chỉ dẫn trước, cho phép quý vị chỉ định một đại diện ủy quyền để thay cho quý vị bày tỏ các giá trị và ước nguyện trong trường hợp quý vị không thể tự bày tỏ do bệnh tật, thương tổn hoặc suy nhược. Quý vị nên chỉ định một thành viên gia đình hoặc bạn thân đáng tin cậy. Người này cần có đầy đủ khả năng về mặt tinh thần và cảm xúc để đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe thay cho quý vị, cũng như cần hiểu rõ về giá trị và ước nguyện của quý vị. Bắt đầu trò chuyện thường xuyên với người này về những ước nguyện cuối đời của quý vị để đảm bảo rằng đại diện ủy quyền thấu hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của quý vị.

Hãy gọi cho VITAS để tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.